powrót

30-lecie Caritas Polska – nowa srebrna moneta NBP

Moneta 10 zł 30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska - GoldBroker.pl

6 października 2021 roku Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł – „30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska”. 

Historia Caritas Polska

Caritas to międzynarodowa, katolicka organizacja charytatywna, która działa m.in. w Polsce. Historia kościelnej organizacji niosącej pomoc sięga 1926 roku, w którym to założono w Genewie międzynarodowy związek pod nazwą Caritas Catholica, a na siedzibę organizacji wybrano szwajcarską Lucernę. 

Na ziemiach polskich początki Caritas sięgają 1895 roku. Wówczas we Lwowie rozpoczął działalność Związek Katolickich Towarzystw i Organizacji Dobroczynnych, który to w późniejszych latach został przekształcony w Związek Caritas. Organizacja szybko rozwijała się i już na przełomie lat 20  i 30 XX wieku była obecna we wszystkich diecezjach. 1937 roku przystąpiono do działań zmierzających centralizację lokalnych związków. Projekt ten przerwał wybuch II wojny światowej.

W okresie powojennym organizacja została reaktywowana na ziemiach polskich w tym również na tzw. ziemiach odzyskanych. Do 1947 roku rozwój organizacji przebiegał poprawnie i takie też były relacje z ówczesną, komunistyczną władzą. Rząd PRL przekazywał subwencje finansowe na działalność charytatywną, wydał zgodę na to by Caritas odpowiadał za rozdawanie darów z pomocy amerykańskiej. W tych latach zwrócono Caritasowi niektóre majątki kościelne, wydano zgodę na prowadzenie miesięcznika „Caritas”. W tym okresie bardzo często również lokalni dygnitarze państwowi wspierali działalność charytatywną organizacji. 

Sytuacja związku diametralnie zmieniła się po roku 1947 kiedy to umacniająca się władza komunistyczna postanowiła zwalczać niezależność kościoła katolickiego i nacjonalizować jego majątki. W efekcie czego w 1950 roku nastąpiła likwidacja diecezjalnych oddziałów Caritas

Caritas Polska ponownie została reaktywowana 10 października 1990 roku jako instytucja charytatywna podlegająca Konferencji Episkopatu Polski. Caritas Polska od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego i koordynuje działalność 44 organizacji diecezjalnych. Organizacja niesie pomoc materialną osobom chorym, starszym, bezdomnym, dzieciom z rodzin ubogich oraz uchodźcom.  

Srebrna moneta kolekcjonerska “30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska”

30 rocznica wznowienia działalności Caritas w Polsce jest tematem najbliższej emisji srebrnej monety kolekcjonerskiej  NBP. Projekt monety powierzono Robertowi Kotowiczowi. 

Srebrna moneta kolekcjonerska “30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska” o nominale 10 zł została wybita ze srebra o próbie 925 i wadze 14,14 g. Moneta została wybita techniką stempla lustrzanego, a jej nakład został ograniczony do 10 000 sztuk.

Na awersie monety umieszczono wizerunek miłosiernego Samarytanina niosącego pomoc rannemu wędrowcowi oraz fragment cytatu z ewangelii św. Mateusza (Mt 7,20) „POZNACIE ICH PO ICH OWOCACH”.

Na rewersie wybito okolicznościowy logotyp Caritas Polska z napisem „30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska”.Zobacz też inne srebrne monety kolekcjonerskie dostępne w ofercie GoldBroker.pl.