powrót

Bitwa pod Dytiatynem na srebrnej monecie NBP

Moneta 20 zł Polskie Termopile – Dytiatyn - GoldBroker.pl

8 września 2021 roku Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrną monetę okolicznościową o nominale 20 zł z serii „Polskie Termopile” – „Dytiatyn”.

Polskie Termopile w historii Polski

Terminu Polskie Termopile jako pierwszy użył francuski poeta August Barbier w 1863 roku w swoim wierszu Atak pod Węgrowem. Mianem tym zwyczajowo nazywamy bitwy w historii Polski, których wspólną cechą była rażąca dysproporcja atakujących polskie wojsko sił nieprzyjaciela

Terminu Polskie Termopile używa się w kontekście następujących bitew:

  • Bitwa pod Hodowem (11.06.1694 r.) – bitwa pomiędzy polską husarią, a tatarską armią w trakcie wojny polsko-tureckiej (1683–1699). W bitwie zwyciężyły polskie wojska pomimo znacznie przewyższających sił tureckich (ok 400 husarzy polskich przeciw ok 40 tys. Tatarów). Bitwa została uhonorowana srebrną monetą kolekcjonerską wyemitowaną w 2018 roku. 
  • Bitwa pod Węgrowem (3.02.1863 r.) – bitwa, która odbyła się w trakcie powstania styczniowego we wsi Węgrów. Ograniczone do ok 1 tys. siły polskich kosynierów skutecznie powstrzymały przeważające w liczebności i uzbrojeniu rosyjskie wojsko artyleryjskie. Bitwa upamiętniona została na srebrnej monecie kolekcjonerskiej wybitej w 2020 roku. 
  • Bitwa pod Zadwórzem (17.08.1920 r.) – bitwa w trakcie wojny polsko-bolszewickiej we wsi Zadwórze, podczas, której zginęło 318 polskich żołnierzy z 330 osobowego batalionu złożonego głównie z lwowskiej młodzieży. Srebrna moneta NBP wyemitowana w 2017 roku upamiętnia bohaterski czyn Orląt Lwowskich. 
  • Bitwa pod Dytiatynem (16.09.1920 r.) – kolejna bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Podczas bitwy polskie oddziały liczące ok 600 żołnierzy powstrzymały przez cały dzień atak radzieckiej piechoty i konnicy liczącej ok 2 tys.żołnierzy. Bitwa została upamiętniona podczas tegorocznej emisji monet okolicznościowych
  • Obrona Wizny (7–10.09.1939 r.) – batalia stoczona w trakcie II wojny światowej w 1939 r. Polskie wojsko w sile 720 żołnierzy stawiło czoła 42,2 tys. świetnie uzbrojonych niemieckich żołnierzy. Bohaterski czyn został uwieczniony na srebrnej monecie kolekcjonerskiej w 2019 roku.

Srebrna moneta kolekcjonerska Bitwa pod Dytiatynem 

Narodowy Bank Polski uhonorował bohaterski czyn polskich żołnierzy walczących pod Dytiatynem na kolejnej już monecie okolicznościowej z serii Polskie Termopile. Autorką projektu monety jest Urszula Walerzak. Na zlecenie NBP monetę wyprodukowała Mennica Polska SA. 

Srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 20 zł została wybita w nakładzie 10 tys. sztuk. Moneta została wybita ze srebra o próbie 925 i wadze 28,28 g. Ma średnicę 38,61 mm.

Na rewersie monety został umieszczony fragment reprodukcji obrazu Jerzego Kossaka „Bój pod Dytiatynem 16 września 1920.”

Na jej awersie widnieje, jak na wszystkich monetach z serii Polskie Termopile, Atena – bogini sprawiedliwej wojny i mądrości.

Srebrna moneta Polskie Termopile – Dytiatyn rewers
20 zł Polskie Termopile-Dytiatyn rewers
Srebrna moneta Polskie Termopile – Dytiatyn awers
20 zł Polskie Termopile-Dytiatyn awers