powrót

Lech Kaczyński na złotej monecie i banknocie kolekcjonerskim NBP

Złota moneta o nominale 500 zł „Lech Kaczyński. Warto być Polakiem” - GoldBroker.pl

9 listopada 2021 roku Narodowy Bank Polski wprowadzi złotą monetę o nominale 500 zł oraz banknot o nominale 20 zł „Lech Kaczyński. Warto być Polakiem”.

Lech Kaczyński prawnik i polityk

Lech Aleksander Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Jego ojciec Rajmund Kaczyński był żołnierzem Armii Krajowej biorącym udział w Powstaniu Warszawskim. Matka Jadwiga z domu Jasiewicz była filologiem polskim. Był potomkiem rodów szlacheckich wywodzących się z XVI wieku po stronie matki: Olszowskich, Biskupskich i Kurozwęckich, a ze strony ojca Kaczyńskich herbu Pomian.

W dzieciństwie, wraz ze swoim bratem bliźniakiem Jarosławem, zagrał rolę Jacka (brat Placka) w filmie O dwóch takich, co ukradli księżyc na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego.   

Studia prawnicze odbywał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów w 1971 roku rozpoczął pracę naukową w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. W 1980 roku obronił pracę doktorską, a w 1990 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1996-1999 zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a od 1999 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na tym samym stanowisku.

Działalność polityczną rozpoczął w 1977 roku nawiązując współpracę z Biurem Interwencyjnym Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, w którym prowadził szkolenia z zakresu prawa pracy dla robotników. Od 1978 roku działał w Wolnych Związkach Zawodowych. W 1981 roku był delegatem Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego „Solidarność” na I Zjazd Krajowy Delegatów. Za działalność związkową w okresie od 13 grudnia 1981 roku do 15 października 1982 roku był internowany. Pod koniec lat 80 blisko współpracował z Lechem Wałęsą, zostając I wiceprzewodniczącym Solidarności w 1990 roku. W 1988 roku brał udział w rozmowach Solidarności z władzami PRL w Magdalence. W 1991 roku pełnił funkcję ministra stanu do spraw bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy. W latach 1992-1995 pełnił funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W latach 2001-2002 był ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. Od 2002 do 2005 roku był prezydentem m.st. Warszawa. 23 października 2005 roku wygrał wybory na urząd Prezydenta RP zdobywając 54,04% głosów i pokonując w drugiej turze Donalda Tuska. 

Lech Kaczyński zmarł tragicznie w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku w okolicach Smoleńska. 

Lech Kaczyński na złotej monecie i banknocie kolekcjonerskim NBP

Narodowy Bank Polski upamiętniając postać Lecha Kaczyńskiego wprowadza 9 listopada 2021 roku do obiegu złotą monetę i banknot kolekcjonerski. 

Złota moneta kolekcjonerska o nominale 500 zł została wybita w nakładzie do 1500 sztuk i zawiera 31,1 gramów złota o próbie 999,9. Za opracowanie projektu monety odpowiadał Robert Kotowicz. 

Na rewersie monety znajduje się portret Lecha Kaczyńskiego, wizerunek Orderu Orła Białego i Pałacu Prezydenckiego. Na awersie znajduje się wizerunek Muzeum Powstania Warszawskiego, tłum strajkujących stoczniowców w latach osiemdziesiątych XX w. oraz Cmentarz Wojenny w Katyniu.

Banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł i wymiarach 150 x 77 mm zostanie wyemitowany w nakładzie 80 tys. sztuk. Projekt banknotu wykonała Justyna Kopecka. 

Na przedniej stronie banknotu znajduje się portret Lecha Kaczyńskiego, wizerunek Orderu Orła Białego  i Pałacu Prezydenckiego. Na stronie odwrotnej banknoty umieszczono wizerunek Muzeum Powstania Warszawskiego, tłum strajkujących stoczniowców w latach osiemdziesiątych XX w. oraz Cmentarz Wojenny w Katyniu.

Polecamy: