powrót

Zbrodnia w Piaśnicy – nowa moneta kolekcjonerska NBP

Moneta 10 zł Zbrodnia w Piaśnicy - GoldBroker.pl

15 września 2021 roku Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł – „Zbrodnia w Piaśnicy”. Jej celem jest upamiętnienie ofiar zbiorowych egzekucji przeprowadzonych przez okupantów niemieckich w lasach koło Wejherowa. 

Piaśnica – miejsce największej zagłady Polaków na Pomorzu

Mianem Zbrodni w Piaśnicy nazywamy zbiorowe egzekucje prowadzone przez hitlerowskie wojsko w czasach II Wojny Światowej w lasach piaśnickich w okolicach Wejherowa. 

Po zajęciu Pomorza we wrześniu 1939 roku, niemieckie wojska SS oraz członkowie paramilitarnego Selbstschutzu, rozpoczęły obławy i masowe aresztowania Polaków. Wytyczne hitlerowskiego Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych zakładały aresztowanie wszystkich Polaków i Żydów, którzy potencjalnie mogli być zdolni do służby wojskowej czyli głównie mężczyzn w wieku 17-45 lat. Dodatkowo, zgodnie z przygotowaną jeszcze przed wojną listą proskrypcyjną, aresztowani mieli zostać wszyscy przedstawiciele polskiej inteligencji na Pomorzu oraz duchowieństwo. Większość z aresztowanych zginęła w masowych egzekucjach lub została zamordowana podczas tortur i przesłuchań. 

Masowe mordy w lasach Piaśnicy rozpoczęły się pod koniec października 1939 roku i trwały do początków kwietnia 1940 r. Według różnych szacunków ofiarami ludobójstwa w Piaśnicy mogło być od 12 do 14 tyś. ludzi. Niemcy przeprowadzili w 1944 roku akcję zacierania śladów i wywożenia dokumentacji co sprawia, że poznanie dziś dokładnej liczby zamordowanych ludzi jest niemożliwe. Większość ze zbrodniarzy Piaśnicy nigdy nie odpowiedziało karnie za swoje czyny. 

Srebrna moneta kolekcjonerska „Zbrodnia w Piaśnicy”

Upamiętnienie ofiar Zbrodni w Piaśnicy jest tematem kolejnej emisji monety okolicznościowej wyemitowanej przez Narodowy Bank Polski, a wybitej przez Mennicę Polską SA. Srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 10 zł została wybita ze srebra o próbie 925 w nakładzie 10 tys. sztuk. Numizmat ma średnicę 32 mm i waży 14,14 g.

Rewers monety przedstawia pnie sosen rosnących w lasach piaśnickich, a za nimi szereg ludzi ustawionych do egzekucji. Na awersie zostały przedstawione sosny symbol lasów piaśnickich. Za opracowanie projektu monety odpowiadał Sebastian Mikołajczyk.

10 zł Zbrodnia w Piaśnicy srebrna moneta rewers
10 zł Zbrodnia w Piaśnicy -rewers
10 zł Zbrodnia w Piaśnicy srebrna moneta awers
10 zł Zbrodnia w Piaśnicy – awers