Bulionowe monety inwestycyjne i kolekcjonerskie.
Złote i srebrne sztabki.

Awers i rewers – gdzie jest przód, a gdzie tył monety?

22 września 2021 przez GoldBroker.pl

Chociaż płatności bezgotówkowe stają się coraz bardziej popularne, to monety wcale nie wychodzą z obiegu. Niektóre z nich, np. o znaczeniu kolekcjonerskim, są bardzo kosztowne, a z czasem nabierają jeszcze większej wartości. Sprawdźmy zatem, jak nazywa się przednia strona monety, a jak tylna. Z jakich elementów składa się awers i rewers?

Awers i rewers to dwie, występujące zawsze razem strony monety, medalu, odznaki, orderu oraz innych płaskich przedmiotów pokrytych grafiką, wizerunkiem lub płaskorzeźbą. W tym artykule skupimy się oczywiście na środkach płatniczych. Na wstępie warto zaznaczyć, że pojęcia awers/rewers występują tylko w odniesieniu do monet – w przypadku banknotów mamy stronę przednią i stronę odwrotną.

Co to jest awers?

Awers monety (łac. adversus, czyli zwrócony) to jej przednia, główna strona, zwana również prawą. Jest uznawana za oficjalną, ważniejszą stronę i z reguły umieszcza się na niej symbole państwowe, godła, herby, wizerunki słynnych postaci historycznych, np. królów, a także znaki mennicze. Główna strona monety zawiera również informacje potwierdzające prawo do emisji (symbol emitenta), nazwę państwa i czas wybicia (rok). W polskiej tradycji przyjęło się, że przednia strona monety może zawierać np. wizerunek władcy i jego imię, herb lub nazwę państwa oraz początek legendy. 

Jak najszybciej rozpoznać, gdzie znajduje się przód monety? Jest to część zawierająca niezmienne elementy, powtarzające się dla każdej monety z danej serii, np. herb lub godło. Awersem na polskich złotówkach będzie zatem strona z Orłem Białym. Według informacji podanych przez Narodowy Bank Polski, na awersie monet (także polskich monet kolekcjonerskich) umieszczony jest wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem znajduje się oznaczenie roku emisji, a w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKA.

Co to jest rewers?

Odwrotna strona monety to rewers (łac. reversus, czyli odwrócony) – przeciwległa do awersu część, która zawiera elementy uzupełniające. Rewers monety może zawierać elementy graficzne związane z okolicznościami wybicia monety. To po tej stronie najczęściej znajduje się nominał monety, ale nie jest to zasada. Rewers (w przeciwieństwie do awersu, który jest stroną oficjalną) dla każdego nominału może wyglądać zupełnie inaczej. Wiele osób niezwiązanych z tematyką monet, może mieć problemy z rozróżnieniem awersu i rewersu. Dla większości z nich bardziej istotna jest strona, na której wybito jak duży symbol nominału, przez co niepoprawnie nazywają ją awersem. Sprawy nie ułatwiają też niektóre monety. Przykładowo, monety euro posiadają taką samą stronę europejską (rewers) i charakterystyczną dla danego kraju stronę narodową (awers). 

Co jeszcze warto wiedzieć o monetach?

Awers i rewers to nie wszystko – nie można zapominać o trzeciej stronie, czyli boku monety (zwany również czasami rantem monety). W przypadku złotówek bok może być gładki, ząbkowany, na przemian gładki i ząbkowany, moletowany nieregularnie lub zawierać napis z nazwą monety (przykładem są monety o nominale 50 zł z serii Skarby Stanisława Augusta). Wykończenie boku to ważna informacja dla osób niewidomych i niedowidzących.Moneta posiada również krawędź oddzielającą bok od awersu i rewersu. Kolejnym ważnym elementem numizmatu jest otok – linia biegnąca wzdłuż krawędzi, która zabezpiecza ją przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. wytarciem. Środkowa część monety to pole – często dzielone na lewe i prawe. Z kolei egzerga to część pola monety oddzielona poziomą linią. Widnieje na dole numizmatu i jest również nazywana odcinkiem lub cięciwą. Napis umieszczony na awersie lub rewersie to legenda (łac. legere, czyli czytać). Miejsce na napis na monecie może znajdować się np. na polu, egzerdzie lub boku. Nominał to wyrażona cyfrą lub słowem wartość monety. Na awersie widnieje również znak menniczy – oznaczenie miejsca, w którym powstała moneta.

Zapisz się! Zostaw swój adres e-mail. Poinformujemy Cię, gdy produkt będzie dostępny!
×
Ocena Klientów
5
Na podstawie 712 opinii