Bulionowe monety inwestycyjne i kolekcjonerskie.
Złote i srebrne sztabki.

Inwestycje w złoto i srebro a podatek VAT

25 sierpnia 2021 przez GoldBroker.pl

Inwestycje w metale szlachetne trwale zagościły w świadomości wielu osób, które – dostrzegając słabości systemu finansowego, opartego o pieniądz fiducjarny – postanowiły przynajmniej część swoich oszczędności umieścić poza zasięgiem kolejnego, ewentualnego krachu. Celem inwestycji stały się głównie złoto i srebro, w postaci inwestycji w majątek fizyczny lub jego ekwiwalent w postaci papierów wartościowych. 

Złoto inwestycyjne w świetle VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 121 definiuje pojęcie złota inwestycyjnego. Za takie złoto uznaje się:

 1. złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych,
 2. złoto reprezentowane przez papiery wartościowe (patrz niżej),
 3. złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:
  1. posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,
  2. zostały wybite po roku 1800,
  3. są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,
  4. są sprzedawane po cenie nieprzekraczającej o więcej niż 80 % wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

Złote monety wymienione w spisie ogłaszanym co roku w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej spełniają warunki określone w pkt 2 przez cały rok obowiązywania spisu.

Wszystkie inne wyroby ze złota, w tym sztabki lub monety, które nie spełniają powyższych kryteriów, są objęte podatkiem VAT. Objęte VAT są też usługi, które z produkcją złota się wiążą, np. rafinacja. Dlatego ustawa przewiduje możliwość rezygnacji ze zwolnienia w niektórych przypadkach i tym samy zyskania możliwości odliczenia naliczonego podatku.

Złoto zwolnione z VAT

Zakup i sprzedaż złota inwestycyjnego są zwolnione z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 122 ustawy. Zgodnie z brzmieniem ustawy zwolnienie obejmuje dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego (kruszcu), czyli złotych sztabek lub monet o określonej charakterystyce. 

Zwolnienie dotyczy także złota reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane i nieasygnowane. Warto je rozróżniać. Certyfikat na złoto asygnowane wskazuje właściciela złota, które przechowywane jest na jego zlecenie w depozycie. Posiadacz certyfikatu na złoto asygnowane ma prawo domagać się wydania złota jako jego własności. 

Certyfikat na złoto nieasygnowane jest nieco innym instrumentem. Na jego podstawie złoto jest pożyczone, a posiadacz ma prawo żądać zwrotu pożyczki. Jest to bardzo podobny stan prawny do zdeponowania gotówki, której nie jesteśmy właścicielem, tak długo jak środki są w banku (stąd też mowa o posiadaczu konta bankowego, a nie jego właścicielu). 

Ustawa definiuje także inne formy obrotu i dysponowania złotem, takie jak obrót na rachunkach złota, pożyczki w złocie, operacje typu swap (zamiana) w złocie oraz na instrumentach pochodnych, dla których wartością bazową jest złoto (forward, futures, instrumenty opcyjne). 

Zwolnienie to stosuje się do agentów, czyli osób działających w imieniu i na rzecz swojego zleceniodawcy. Zgodnie z zasadą prawa podatkowego, takie podmioty są podatkowo transparentne.

Srebro a VAT

Polskie prawo niestety preferuje złoto inwestycyjne wobec srebra inwestycyjnego i to ostatnie obejmuje opodatkowaniem wg stawki 23%. Są osoby argumentujące, że nie powinno to mieć znaczenia, ponieważ podwyższenie ceny jest trwałe i ewentualna sprzedaż będzie także uwzględniała w swojej wartości całość podatku. Argument jest niestety chybiony, ponieważ nie uwzględnia, że przy odrobinie dobrej woli można nabyć srebro inwestycyjne bez VAT, czyli taniej. 

Można to zrobić na kilka sposobów. Jednym ze sposobów jest zakup i osobisty odbiór dokonany w Estonii. W naszym imieniu może zrobić to kurier, jednak już nie dealer, bo taka jest specyfika europejskich regulacji VAT. 

Jednak różnica w cenie srebra inwestycyjnego kupionego z VAT i bez tego podatku nie musi być aż tak duża. Wynika to z faktu, że większość dealerów na polskim rynku sprzedaje srebro na VAT-marży. Tzn. nalicza podatek tylko od swojego wynagrodzenia, importując towar lub realizując wewnątrzwspólnotową dostawę uprawniającą do zwolnienia.

Inwestycja w srebro bez VAT

Sposobem na uniknięcie wad związanych z opodatkowaniem VAT, a jednocześnie metodą bezpiecznej i płynnej inwestycji w ten metal szlachetny, jest zakup certyfikatów inwestycyjnych. Podobnie jak w przypadku innych papierów wartościowych, obrót jest zwolniony z podatku od towarów i usług. 

Dodatkowym plusem inwestycji w certyfikaty jest możliwość ulokowania w ten sposób większych inwestycji, co może być trudne w przypadku lokowania w fizyczne monety i sztabki, z uwagi na ich rozmiar.   

Podsumowanie

Inwestycja w metale szlachetne to najbezpieczniejsza forma długoterminowej tezauryzacji majątku. Wprawdzie złoto i srebro nie wypłacają dywidendy jak akcje, ani nie przynoszą odsetek jak obligacje, ale posiadają stałą, wewnętrzną wartość. 

W czasach niepewności i zawirowań gospodarczych i politycznych, kulejących banków i nadmiernie zadłużonych gospodarek metale szlachetne dają spokojny sen i pewność, że wiele może się zmienić, ale złoto i srebro nie przeminą.

Zapisz się! Zostaw swój adres e-mail. Poinformujemy Cię, gdy produkt będzie dostępny!
×
Ocena Klientów
5
Na podstawie 718 opinii