powrót

Rocznica wolnych wyborów parlamentarnych – srebrna moneta NBP

Moneta 10 zł „30-lecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych”. - GoldBroker.pl

21 października 2021 r. Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł „30-lecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych”. 

Wybory parlamentarne w 1991 roku

27 października obchodzić będziemy 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce po zakończeniu II wojny światowej i upadku komunizmu. Wcześniejsze wybory w 1989 roku były tylko częściowo wolne. Wybory w 27 października 1991 roku miały charakter otwarty i demokratyczny. W wyniku braku progu wyborczego do Sejmu weszło aż 24 ugrupowań, z których największe poparcie miała Unia Demokratyczna zdobywając 62 mandaty na 460 ogółem parlamentarzystów. Frekwencja w wyborach do Sejmu wynosiła tylko 43,2% uprawnionych do głosowania Polaków. Na marszałka Sejmu I kadencji został wybrany prof. Wiesław Chrzanowski lider Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. 23 grudnia 1991 r. powołano rząd Jana Olszewskiego. Był to rząd mniejszościowy, który miał poparcie 4 ugrupowań wchodzących wówczas do Sejmu i mający tylko 27% poparcia w głosowaniach sejmowych. Pierwszy rząd powołany przez demokratycznie wybrany Sejm, w wyniku konfliktów politycznych upadł 4 czerwca 1992 r. 

W wyniku dużego rozdrobnienia sceny politycznej, konfliktów partyjnych w Sejmie, braku możliwości zbudowania koalicyjnej większości sejmowej i braku współpracy z ówcześnie urzędującym prezydentem, ten ostatni w czerwcu 1993 rozwiązał Sejm I kadencji i rozpisał przedwczesne wybory parlamentarne. 

Najważniejszym osiągnięciem Sejmu I kadencji było uchwalenie tzw. Małej Konstytucji, która zaczęła obowiązywać w Polsce od 17 października 1993 roku. 

Jan Olszewski na srebrnej monecie NBP

Z okazji rocznicy wyborów parlamentarnych z roku 1991, w dniu 14 października 2021 r. Narodowy Bank Wprowadza do obiegu srebrną monetę „30-lecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych”. Projekt monety wykonała Dominika Karpińska-Kopiec. 

Srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 10 zł została wybita ze srebra o próbie 999 i wadze 31,1 grama. Nakład numizmatu został ograniczony do 12 000 sztuk.

Na awersie na tle schematu miejsc w Sejmie oraz urny wyborczej przedstawiony został wizerunek Jana Olszewskiego – premiera rządu wybranego przez Sejm I kadencji. 

Na rewersie na tle budynków Sejmu i Senatu przestawiona została stylizowana karta do głosowania z orłem Państwowej Komisji Wyborczej.

Polecamy: