Bulionowe monety inwestycyjne i kolekcjonerskie.
Złote i srebrne sztabki.

Przewóz złota przez granicę – czy jest dozwolony?

28 marca 2022 przez GoldBroker.pl

Pandemia, rosnąca inflacja oraz niepewna sytuacja polityczna sprawiają, że popyt na złoto utrzymuje się na wysokim poziomie. Ten kruszec jest najlepszą lokatą kapitału w trudnych czasach. Złote monety lub sztabki można też stosunkowo łatwo wywieźć z kraju. Jakie warunki trzeba spełnić? Czy trzeba to zgłaszać? 

Czy przewóz złota przez granicę jest legalny?

Niespokojne czasy zmuszają do podejmowania trudnych decyzji. W obliczu groźby konfliktu zbrojnego wiele osób zastanawia się czy nie będą zmuszeni do wyjazdu z kraju oraz możliwością wywozu za granicę swoich oszczędności. Złote monety bulionowesztabki można swobodnie wywozić z Polski – jest to nie tylko legalne, ale także zdecydowanie wygodniejsze niż transport gotówki o takiej samej wartości.

Nie wyobrażamy sobie podróży z torbą pełną banknotów – wypełniona po brzegi walizka przyciąga uwagę i może generować niebezpieczne sytuacje. Łatwiej przekroczyć granicę z niewielką złotą sztabką o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych – kruszec można przewieźć w bagażu podręcznym. Złote monety i sztabki można też wymienić bezpośrednio na walutę kraju, do którego się udajemy. A jak wygląda wywóz złota przez granicę od strony prawnej?

Przewóz złota przez granicę – przepisy

Przywóz złota do kraju i wywóz złota za granicę reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe. Zgodnie z przepisami, w momencie przekraczania polskiej granicy mamy obowiązek zgłaszać organom celnym lub organom Straży Granicznej przywóz do kraju lub wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej – bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 10 tys. euro. Zgłoszenie powinno być dokonane organom służb celnych w formie pisemnej – wzór opublikowało Ministerstwo Finansów.

Od tej zasady są jednak wyjątki. Według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych, od obowiązku zgłaszania wymienionym wyżej organom przywozu do kraju i wywozu za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej można odstąpić – zezwala się na to rezydentom i nierezydentom przekraczającym granicę państwową z innymi państwami strefy Schengen, bez względu na ilość przewożonego kruszcu.

Do grona krajów z strefy Schengen, do których możemy przewieźć złoto przez granicę bez zgłoszenia, należą następujące kraje członkowskie Unii Europejskiej:

a także 4 kraje spoza Unii Europejskiej:

Należy pamiętać, że spośród krajów Unii Europejskiej do strefy Schengen nie należą: Irlandia, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria  i Cypr.

Za złoto dewizowe według aktualnych przepisów uważane jest złoto w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztabek i monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów. Również przedmioty ze złota (zazwyczaj nie wytwarzane z tego kruszcu) są uznawane za złoto dewizowe – a więc obowiązują je te same zasady.

Sprzedaż złota inwestycyjnego na terenie Unii Europejskiej jest zwolniona z podatku VAT. Trzeba jednak pamiętać o tym, że kruszec powinien spełniać następujące warunki:

Osoba, która wbrew obowiązkowi nie zgłasza (nie przedstawia na żądanie) właściwym organom, przywozu do kraju lub wywozu za granicę środków pieniężnych, złota i platyny dewizowej lub w zgłoszeniu tym podaje nieprawdę – podlega karze grzywny na mocy art. 106f lub 106h ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.186, z późn. zm.).

Polecamy:

Zapisz się! Zostaw swój adres e-mail. Poinformujemy Cię, gdy produkt będzie dostępny!
×
Ocena Klientów
5
Na podstawie 712 opinii